My dish, my choice!

E prima dată când simt nevoia acută sa vorbesc despre a fi vegetarian sau vegan. Recunosc că veganii și vegetarienii sunt puțin agresivi, însă încep să înteleg de ce. Eu am devenit vegetariană (în detaliu: lacto-ovo-pesto-vegetariană) acum 4-5 ani. Cred că a fost cea mai bună alegere cu putință pentru sănătatea și fizicul meu. Am ales asta, după ce mi-am dat seama că iubirea mea față de animale nu se poate limita la a le ajuta sau adopta, decizând că trebuie fie ceva mai mult. Ideea este că, mulți ignoră cruzimea față de animale și nu m-ar deranja că o ignoră, că și eu am fost ignorantă, însă mă deranjează când se iau de cei ce nu fac asta, de cei ce aleg un stil de viață diferit. Înteleg că nu toți văd lucrurile ca mine, însă mi se par pur și simplu egoiști și superficiali, cei ce iau în derâdere vegetarianismul sau veganismul.
Suntem ignoranți fie că alegem sau nu, nu ne pasă de viața animalului sau măcar de viața noastră, atunci când mâncăm carne din comerț. Nu vreau să jignesc sau să arăt cu degetul către cineva, însă aș prefera fiecare să-și vadă de farfuria lui, și mi-aș dori ca oamenii înainte de a consuma alimentele de proveniență animală, să se intereseze și dacă acel animal a văzut lumina zilei, dacă a mâncat iarbă sau dacă măcar a apucat să sugă de la mamă măcar o dată. Pentru mulți numărul de pe ouă nu reprezintă nimic, însă trebuie să știți ce cumpărați, așa că înainte de a cumpăra un cofrag de ouă gândiți-vă că cifra 0, reprezintă ouă de la găinile crescute ecologic, cifra 1 reprezintă ouă de la găinile crescute în aer liber, cifra 2 reprezintă ouăle de la găinile crescute în hale la sol iar cifra 3 reprezintă ouă de la găinile care se cresc în baterii (cuști, îmbunătățite). Nu zic să devenim toți vegetarieni sau vegani, asta e doar o utopie, însă eu zic că putem să ajutăm, cu puțină atenție, la scăderea cruzimii față de animale și, de ce nu și la uciderea lor. Cred că putem reduce aportul de produse animale din dietă, fără prea mult efort. Fiind o visătoare, cred că împreună putem face lumea mai bună, nu doar pentru oameni ci și pentru animale. Asta ar fi o temă de casă pentru consumatorii de carne înrăiți însă și pentru iubitorii de animale.

I was wearing H&M hat, Zaful necklace, Stradivarius earrings, Atmosphere blouse, H&M dress, Accessorize and local store boots

Today’s motto: “If slaughterhouses had glass walls, the whole world would be vegetarian.”

It’s the first time when I feel the urge to talk about being vegetarian or vegan. I admit that vegans and vegetarians are a little aggressive, but I begin to understand why. I became vegetarian (in detail: lacto-ovo-pesto-vegetarian) about 4-5 years ago. I think it was the best choice for my body and my soul. I chose this after I realized that my love for animals can not be limited to helping or adopting them, deciding that there should be something more that I could do for them. The idea is that many of us, ignore animal cruelty and I would not mind  that,because I was an ignorant too. What really bothers me, are those people who mock people that choose to have a different lifestyle. I understand that we see things differently but please don’t be selfish and superficial and don’t judge those who are brave enough to be vegetarian or vegan.
We are ignorant whether we choose it or not, we do not care about animals life or even our lives when we eat meat from the markets. I do not want to offend or point my finger at anyone, but I would prefer everyone to mind their own business, it would be amazing if people would pay more attention to what meat they eat or anything that has animal origins. Just ask yourself if that animal has seen the day light, if he ate grass or if had at least 5 minutes with his mother. I’m not saying we should all become vegetarian or vegan, that’s just an UTOPIA. What I can say, is that we can help lowering the cruelty and the killing of animals with just paying a little attention to our eating habits. I think we can reduce the intake of animal products from our daily diet, and we can do this without much effort. Being a dreamer, makes me believe that together we can make the world better, not just for people but for animals too. I leave you with this homework, that will apply to meat lovers but also to animal lovers.

You may also like

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.