Simple people crossing my path.

Mă păi dacă iubesc ceva, e omul simplu. Omul ăla care ştie munca de jos, omul care nu se ruşinează, ba chiar e mândru că face meseria ce o face. Omul ăla care cu zâmbetul pe buze spală vasele din care ai mâncat şi-ţi povesteşte de familie şi de cum face EA zidărie, că să-i cumpere fetei ei un laptop.
Omul ăla care-ţi zice că toate wc-urile sunt pline de căcat, chiar dacă aia au bani, şi tot el zice că asta-i o muncă cinstită şi bănoasă, şi apoi, mai vezi şi că ştie pe lângă muncă şi geografie, limbi străine şi altele. Îi citeşti viaţă pe mâini şi pe chip, îţi zice cu dragă inima oful şi apoi tot cu dragă inima îţi zice că face munca asta, nu că nu i-a plăcut şcoala, ci că, aşa a fost să fie, şi că nu regretă.
Şi el, el merge acasă mai fericit că tine la o familie simplă, unde nu există atât de multe frământări şi ofuri, unde el apreciază acei 10 lei, de care tu nici nu te sinchiseşti să ştii unde sunt.
Oamenii ăştia sunt oameni a căror frunte îmi vine să o pup, sunt oameni simpli, cum este şi mama mea, femeie cu potenţial, însă nu cu mult noroc, femeie adevărată, mândră şi muncitoare. Om cum rar găseşti, om care ştie să facă orice muncă şi om pe care nimic nu-l sperie, decât fuga de probleme.    Oamenii ăştia cu caractere de fier, sunt oamenii care mă mişcă, oameni care trezesc în mine ceva, oameni care mă fac să fiu mândră că îi cunosc. Doina şi Dana sunt doamnele ce fac curat la firma unde lucrez, sunt femei puternice, şi simple, însă mereu pentru mine un exemplu de putere, curaj şi o vie amintire a mamei mele.

I was wearing Stradivarius dress, Oasap bag, Converse sneakers, Meli Melo accessories, Terra Nova shoes

 

 

 

 

 

 

 

Today’s quote: “The most complicated skill is to be simple.”

Well, if I love something, that would be the simple person. The person who knows the grunt work, the person who is not ashamed of his job, he is proud of the job that he does. The person who smiles while washing the dishes from which you ate, and tells you about her family and how she does masonry to have some extra cash to buy her girl her first laptop.
The person who says to you that all toilets are full of shit, even if they have money, and she also says that, it is a honest and lucrative work, and then you see that she knows all sorts of things like geography, foreign languages ​​and others things, you barely know.
You can read her life in her hands or on her face, she says cheerfully what it’s bothering her and then all cheerfully tells you that she does this work, not because she didn’t like school, but that it was meant to be, and she has no regrets.
She, she goes home happier than you do, to a simple family, where there isn’t so much unrest and dissatisfaction, where she appreciates those 10 lei, that you don’t even care about.
These people are the people whose forehead I feel like kissing, these are simple people, like my mother, woman with potential,  but not much luck, real woman, proud and hard working.  A rarely person to find, a person who knows how to do any work and nothing scares him/her more than running away from the problems. People with strong characters are the people who really move me, people who wake something in me, people who make me proud to know them. Doina and Dana are our cleaning ladies at the company where I work, they are powerful and simple persons, but for me always  an example of strength, courage and a vivid memory of my mother.

You may also like

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.