Your effort in itself it’s a success

Cititorule, ce mai faci? Cum ţi-a fost ziua, stresantă, uimitoare, sau doar o altă zi normală? Am tendinţa de a mă chinui prea mult, de a-mi cere prea mult, sau poate nu cer prea mult, dar am tendinţa de a merge întotdeauna în direcţia greşită. Am punctele mele forte, la fel că orice altă persoană, dar eu urmăresc întotdeauna doar părţile alea unde sunt slabă, unde rămân blocată încă de la început. Bănuiesc că îmi place cumva să fiu în competiţie cu mine, altfel de ce aş alege doar ţeluri bazate pe lucruri la care nu sunt bună, astfel sfârşind supărat pe mine, nervoasă şi confuză?

   Uit că obiectivele mele sunt mari, iar eu nu mă prea strofoc să le ating (leneşă fiind), să nu mai punem în calcul că, obiectivele alese sunt bazate pe punctele mele slabe, trebuind să dubleze efortul, lucru pe care nu-l fac. O altă mare greşeală pe care o repet destul de des, este a compara cu alte persoane sau de a lua totul atât de personal, încât mă blochez încă înainte de a începe. Am citit un articol, în care o doamna spunea cam aşa: niciodată nu e prea târziu să incepi ceva ce-ţi place şi că „efortul în sine este un succes“. Ar trebui să încep să includ aceste citate în viaţă mea.

Fotografiile sunt făcute în Milano, într-un city break. Voi reveni cu un un post mai detaliat cu privire la Milano şi Verona în următorul articol. Ţinem legătură şi nu te stresa prea mult, viaţă este scurtă şi stresul nu merită bătaia de cap.
I was wearing Prince & Fox blouse, Zara jeans, Accessorize bag, BBup shoes and Nuna Life jacket  Today’s quote: “Failing doesn’t have to mean not succeeding. It can be, ‘Hey we tried that. We can go forward, smarter.'”

Dear reader, how are you? How was your day, stressful, amazing, or just another normal day? I tend to struggle too much, I keep on asking too much from me, or maybe I don’t ask too much, but I tend to go always in the wrong direction. I have my strengths, like any other person, but I always pursue only the parts where I suck at, where I get stuck right from the beginning. I like somehow to be in competition with me I guess, otherwise why would I choose only goals based on things at which I’m not good at, ending up pissed off on me angry and confused?
I forget that my goals are big, and I don’t struggle to much (cuz I’m lazy) and since the goals I’ve choose are based on my weak points, I have to double the effort, which I don’t. Another big mistake I quite repeat, it’s comparing myself with other people or taking everything so personal, that I end up, before I even start something.
I’ve read an article, where this lady was saying, that it’s never to late to start something that you like and that “your effort in itself it’s a success”. I should try to include these quotes in my life.
These photos were made in Milan, my city break. I’ll come back with a more a detailed post about Milan and Verona in my next post. Keep it up guys, and don’t stress to much, life it’s short and the stress is not worth it.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.