There is no life without a purpose

„Nu există nici viaţă fără scop. Singură întrebare este dacă tu îţi creezi acest scop sau îţi laşi instinctele a decide pentru tine.“ Acesta este unul din miile de citate care pentru o clipă m-a făcut să realizez o mulţime de lucruri, dar după aceea nanosecunde, m-am întors înapoi la întrebările mele eterne despre viaţă şi scopuri. Oooo, am uitat cumva să menţioneze că aşa eram eu cu câteva luni în urmă, persoana care caută întotdeauna un scop. Îmi place să cred că viaţa are un scop anume, deşi un guru indian, a spus ceva de genul: viaţă nu are nici un scop, trebuie doar trăită.“ Îmi place să cred că am un scop precis, şi că după ce îl îndeplineasc, voi putea evolua spiritual. Deci…are viaţa un scop anume sau nu, tu ce crezi?. „Sincer, nu-mi pasă“, spune noua eu, prima dată în viaţă mea când doar TRĂIESC momentul fără să-l analiză prea mult sau să pun sub semnul întrebării orice întâmplare. Cui îi pasă de scopuri, atunci când copacii sunt înfloriţi iar eu pot merge printre ei, pot să îi miroas şi să îi văd? Suntem norocoşi că ne-am născut şi că putem să ne bucurăm de ceea ce avem, scopul e acela de a te bucura de ce ai, şi de a nu te pierde în ceea ce ai vrea.

I was wearing Jennifer cardigan, American Eagle dress, Swarovski accessories, no name fillet, BBup shoes, Miniprix handbag, Ray Ban sunglasses

Today’s motto: “You were put on this earth to achieve your greatest self, to live out your purpose, and to do it courageously.”

“There is no life without a purpose. The only question is whether you create these purposes yourself or leave it to your instincts to decide them for you.” This is one of the thousands lines I’ve read and for a glimpse of a moment it made me realize lots of things, but after that nanosecond, I’ve went back to my eternal questions about life and purposes. Ohhh forgot to mention that this is the me from a few months back, the person who always search for a purpose. I like to think that living has a purpose, though an Indian guru, said something like this: life doesn’t have any purpose, just live it”. I like to think I have to accomplish my goal, so I can evolve spiritually. So…does life has a purpose or not, what do you think? The new me says: “Honestly I don’t care”, first time in my life when I just LIVE, without questioning. I’m just living the moment without analyzing it too much. Who cares about purposes when trees are blooming and I can walk by them, smell them and see them? We are fortunate that we are born and that we can enjoy what we have, the goal is to enjoy what you have, and to not lose yourself in what you want to have.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.