Dorinţa, defectul de proiectare al fiecărui om

Dorinţa e defectul de proiectare al fiecărui om, sau poate fiinţe. “Nu putem înceta să dorim, iar asta ne glorifică şi ne ucide. Dorinţa!” citat preluat din Eleganţa ariciului. Tind să mă las purtată prea tare de dorinţă, asta mă face impulsivă şi aeriană, aşa că am decis pentru un timp să rup “relaţia” cu dorinţa şi să fac un scurt metraj cu “raţiunea” 🙂 Interesant nu? La început pot zice că raţiunea, nu a fost tocmai un “vis de vară” însă dacă chiar vrei, poţi descoperi că, este interesant şi a trăi cu raţiune, deşi uneori eşti propus pentru locul liber ca rege al cinicilor, sau acritura grupului, sau “ăla de-ţi taie elanul”, deci nu stăm rău, uneori chiar e bine să nu te laşi mânat de dorinţa. Dorinţa este un defect
de proiectare, că vrei sau nu.

I was wearing Bershka scarf, Colours of the world, Forever21 dress, no name boots and purse, Victoria’s secret bustiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today’s motto: “I believe very strongly that when it comes to desire, when it comes to attraction, that things are never black and white, things are very much shades of grey.”

 

Desire is the design defect of every human or being. “We can not cease to desire, and this glorifies us and kill us. Desire!” Quote taken from The elegance of the hedgehog. I tend to let myself be carried away too much by desire, and that makes me impulsive and starry-eyed, so I decided to break for a while the “relationship” with desire and make a short film with “rationality” 🙂 Interesting, isn’t it? As a first idea, I can say that the rationality was not just like a “summer dream” but if you really want, you can discover that it is interesting to live with rationality, although sometimes you migh be proposed for the vacant job as the king of the cynics, or the sourness of the group or, wait for it, the one who “cuts off all the wings,” so we are not bad, sometimes it’s better not to let yourself be driven by desire. Desire is a defect design, you like it or not.

You may also like

9 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.