Incredibly thirsty..

Dar ce nu ţi-aş face, te-aş devora, m-aş lasa pradă simtămintelor, m-aş îmbăta cu mirosul tău şi aş pica în nebunia braţelor tale. Dar vezi tu, orgoliul meu şi lipsa ta de interes sunt cam pe aceeaşi lungime de undă.. Sunt plină de dorinţă, tânjesc după tine, mai rău ca floarea soarelui după soare. Te vreau, şi nu te vreau pentru azi, mâine…te vreau pentru un timp, vreau să te cunosc în profunzime, să-ţi secet dorurile, să te gust, să te urăsc, să mă pierd în gândurile tale cele mai vulgare şi ascunse apoi să mă pierd cu tine într-o lume a noastră. Nu te vreau pentru infinitate, căci pasiunea e trecătoare, dar ştiu că te vreau acum, pentru un timp indefinit. Mi-e incredibil de sete, sete de ce-am fi putut fi, sete de tine sec, sete de iubire, de nebunie, de agonie şi extaz, mi-e sete incontinuu de vorbe dulci si suculente. Şi ţie ţi-e sete, şi ştiu.. mi-am amăgit setea cu tot soiul de ceaiuri şi sucuri, dar gustul tău, gustul simplu, gustul clasic al apei numai tu îl ai. Mi-aş lasă EUl ţie, până ţi-ar deveni sosie, trupul meu să-ţi fie umbră şi să nu ai gând care să-mi fie străin. Să fim pasiune pură, un ceas de dăruire totală în care să nu mai ştim cine suntem şi dacă nu cumva am devenit celălalt în această împletire de simţăminte. Vreau dragoste ca-n basme, ca-n cântecele de dor, ca într-o carte bună..vreau să mă satur de tine ca mai apoi să te redescopăr, pustiit sau plin de mister, ori başca simplu tu.

 I was wearing nothing else but my desires and my well known I !:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today’s quote: “The longing for sweets is really a yearning for love or “sweetness.”

What wouldn’t I do to you, I would devour you, I would let my feeling get wild, I would get drunk with your smell and  I would  throw myself in the madness of your arms. But, you see, your lack of interest and my vanity are on the same track. I’m flooded with desire and I crave for you, worse than the sunflower craves for the sun . I want you, not for today, or tomorrow… I want you for a while, I want to get to know all your depths, to drought all your longings, to taste you, to hate you, to get lost in your deepest and impolitest thoughts, after all this ravaging  squall, I want to get lost with you in our own world. I don’t want you for infinity, I know that passion diminishes with time, but I know that now, I want you for indefinite time. I’m incredibly thirsty, thirsty of what we could’ve been, thirsty of you, thirsty of love, of madness, of agony and ecstasy, I’m continually thirsty of juicy and sweet words that could drain from your mouth. You’re thirsty too, and I know it… I’ve deceived this thirst with all kinds of teas and juices, but your taste, your authentic simple taste, the water taste, only you can have it. I would let my soul follow you, until becomes your facsimile, my body to become your shadow and all your thoughts to be unhidden to me. I want us to become pure passion, a second of total dedication, where we don’t know anymore who we are and if we didn’t become the other one in this interweaving of feelings. I want love like in a fairy tale, like in a sorrow songs, like in a good book.. I want to get an overdose of you, so later I could  rediscover you, desolate or full of mystery, or the simplest version of you.

You may also like

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.