People are still beautiful

Oamenii sunt încă frumoşi!
Suntem frumoşi, deosebiţi, diverşi, mulţi, consumatori şi unici.
Nu e zi în care să nu descopăr calităţi, ciudăţenii, fetişuri, trăsături, ambiţii, frustrări noi la cei din jurul meu cât şi la mine. Căci da dom’le toţi, după draperii şi uşi închise ascundem ciudăţenii pe care simţim nevoia să le scoatem în văzul lumii la beţie..sau poate nici atunci. Eu spre exemplu sunt incredibil de expresivă, cu tendinţă spre nebunie. Vecina mea, care îşi fumează ţigara pe casa scării, m-a întâmpinat zâmbind zilele trecute, şi mi zice “Mihaela, dacă nu te-aş cunoaşte aş zice că eşti nebună. Te urmăresc de la colţ” Am ras şi am întrebat de ce. Îmi zice că “La colţ ai venit aşa concentrată parcă puţin supărată, după câţiva paşi, ai început să devii senină şi să zâmbeşti, ai ajuns în faţă scări erai efectiv uimită, mai lipsea doar cineva în stânga ta cu care să vorbeşti”.  Apoi îmi spune “eşti aşa expresivă că nici nu vreau să ştiu la ce te gândeai”. Îmi mai zice că uitându-se la mine şi-a da seama ce ciudaţi sunt oamenii. În ultimul an, mă descopăr treptat şi asta-mi place, decopăr lucruri noi la mine, şi asta pentru că am învăţat să-mi dedic timp. Am săpat şi am găsit şi nişte treburi mai de ascunse, pe care în mod normal le-aş astupa cu tot ce aş putea, însă am decis să le scot la iveală şi să văd ce şi cum. Să văd dacă pot scoate ceva bun de acolo sau dacă cumva le pot arunca, însă nu vreau să le mai ţin ascunse, ca pe nişte amărăciuni. Încep să mă cunosc, încep să învăţ să mă accept, lucru măreţ, în opinia mea. Când zic “oamenii sunt încă frumoşi”, în cap de listă mă pun pe mine, pentru că învăţ să mă valorific. Şi cred că nu există om, care să nu aibă ceva frumos, trebuie doar să vrei să vezi frumosul din tine. Spune-mi tu, spune-mi ce ai descoperit în ultimul an despre tine? Ai aflat că portocalele îţi plac înaintea grefelor. Te-ai surpins cochetând cu o fată, deşi până acum ideea efectiv te jena? Ai văzut că şi hainele de birou te prind tot aşa de bine ca blugii aia cu tur lăsat? Zi-mi ce faci, zi-mi cum eşti şi înainte de toate zi-mi cât de mândru eşti de tine, pentru că ştii, eşti frumos şi nu doar!

I was wearing, H&M hat, Meli Melo sun glasses,  “hungarian” no name pants, jacket & backpack, Tally WEiJL blouse, Miniprix boots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today’s motto: “We are amazing individuals.”

People are still beautiful!
We are beautiful, special, different, many, consumers and unique.
No day passes by without helping me to discover new qualities, quirks, fetishes, features, ambitions or frustrations to those that are around me, myself including.
Yes, we all have them, after drawn curtains we hide our quirk habits which we feel ok to reveal when we drink, or maybe not even then. Me for example, i’m incredibly expressive tendency toward madness. My neighbor which smokes her cigarettes on staircase, told me a funny and interesting fact about me. She was smiling and said “Mihaela, if I wouldn’t knew you, I would say you are insane. I’ve been watching your from the corner.” I laughed and I asked why? And she said “When I first so you, you were very serious, like you were thinking at something very important, after a few steps you started smiling, and when you’ve got in front of your flat, you were amazed the only thing that was missing, was someone with you to talk to.”  she said “you are so expressive, that i really don’t know if I want to know at what you were thinking.” She also said, that looking at me she noticed how strange and weird people can be, sometimes.  In the last year, I discover myself gradually and I love it, I discover new thing about me daily, and this because I’ve learned to dedicate some time to myself.
I’ve been digging and I’ve found some well hidden things, which usually I would hide ever harder, but  I have decided to take them out and see what’s the deal with them.  To see if I can get something good  out of them or if I can throw them, but definitely not kipping them hidden anywhere in my mind, soul. I’ve  began to know me and also to accept who I am, a big deal in my opinion. When I say people are still beautiful, head of the list is me, because I’ve learned how to value me.
And I believe that there aren’t people that can’t or aren’t beautiful, you have to seek it hard inside you, and drag it out to the light. Tell me, tell me what you have discovered in the last year about you. Have you noticed that you like oranges more than grapefruits? Have you surprised yourself  flirting with girls, even if you considered this outstanding? You’ve noticed that office clothes suit you so good as the low waste jeans, you usually wear? Tell me about you, how you’re doing? Tell me are you proud of who you are?  I hope you know you are beautiful and not only!

 

You may also like

9 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.