Suntem fragili, atât de fragili încât…

Suntem fragili, atât de fragili încât nici nu realizăm că un sigur cuvânt ne poate zgudui pereții minți. Un singur cuvânt poate declanșa o mare de sentimente  și trăiri astupate în timp și de aici ajungi la nebuni. E atât de mică prăpastia între normalitate și nebunie, că nici nu știi când cazi dintr-o parte în cealaltă. Și iubirea, iubirea neîmpărtășită e unul dintre lucrurile care te aduc în pragul nebuniei în mai puțin de o secundă. Fragilitatea nu are apartenență sexuala, o găsești în femei cât și în bărbați, cu precădere în oamenii aia care pun suflet, care analizează prea mult, în cei care nu știu să pună limite. Dar să ne întelegem că, a fi fragil nu înseamnă a fi mai slab, ci doar a nu avea cumva sistemul de autoapărare activ 100%. E bine să-ți cunoști slăbiciunile, însă când le descoperi în timpul unui proces foarte dureros, e greu să le accepți, și e greu să treci peste. Din cauza unui șoc emoțional te poți rupe în bucăți și cu greu te mai aduni, posibil chiar în acest proces de “reasamblare” să pierzi bucăți din tine, bucăți care fie vor fi înlocuite, fie uitate. Într-o lume ideatică, ne-am descoperi treptat, escrocii sentimentali nu ar exista și fragilitatea nu ar fi un complex, însă, într-o lume cu măști, unde totul e confuz, fragilitatea nu e dezirabilă…și cei care nu-și mai găsesc echilibrul după un soc, sunt catalogați nebuni..

I was wearing Rosegal dress, Sammydress bag, BBup shoes and Firmoo sunglasses

Behind scene lies our true self, our true nature, the real us, flawless as shit.

Today’s motto: “Insanity – a perfectly rational adjustment to an insane world.”

We are fragile, so fragile that we do not even realize that a certain word can shake the walls of our minds. A single word can trigger a great deal of feelings, feelings and experiences forgotten in time, that once woken, might get you insane. There’s such a tiny gap between normality and insanity, that you do not even know when you fall from one side to the other. And love, unrequited love is one of the things that bring you to the edge of insanity in less than a second. Fragility does not belongs to any sex, you can find it in women and men, especially in those people who put the soul, who analyze too much, in those who do not know how to set limits. But let us understand that being fragile does not mean to be weaker,  just to not have the defense system active at 100%. It’s good to know your weaknesses, but when you discover them during a very painful process, it’s hard to accept them or even to get over it. Because of an emotional shock you can break into pieces and then you hardly gather yourself, it’s even possibly that in this process of “reassembling” to lose pieces of yourself, pieces that will either be replaced or forgotten. In an idealized world, we would gradually discover ourselves, the sentimental crooks would not exist, and fragility would not be a complex, but in a world full of masks where everything confusing, fragility is not desirable … and those who can’t find back the balance after a shock, they’re called crazy..

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.